{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F6271e90d95beb_1920.png","height":30}
 • About Us
 • Clients
 • Works
 • Publications
 • Awards
 • News
 • {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F627c9bd97d466_1920.jpg","height":40}
 • ABOUT US
 • CLIENTS
 • PROJECT
 • PUBLICATIONS
 • AWARDS
 • LIST
 • NEWS
 • CONTACT US
 • 하남 종합 환경사업소 & 전망타워

   

  PROGRAM 전망대, 자원순환시설

  LOCATION 경기도 하남시 신장동 241번지 일원

  SCALE 대지면적 79,099.00㎡ / 연면적 40,142.03㎡

  YEAR 2011

  STATUS Design

  하남 종합 환경사업소 & 전망타워

  LOCATION

  SCALE

  PROGRAM

  CLIENT

  CONSTRUCTOR

  YEAR

  STATUS

  경기도 하남시 신장동 241번지 일원

  대지면적 : 79,099.00㎡
  건축면적 : 4,716.42㎡
  연  면  적 : 40,142.03㎡
                             - 관리동 및 주민친화시설 : 4,550.46㎡
                             - 전망타워 : 1,704.12㎡
                             - 화장실동 : 123.21㎡
                             - 하수처리시설 : 4,998.45㎡
                             - 폐기물처리시설 : 29,097.48㎡
                             - 기억의 정원 : 565.14㎡

  규       모 : 지하 4층, 지상 3층

  전망대, 자원순환시설

  하남시

  SK건설

  2011

  Design

  하남 종합 환경사업소 & 전망타워

  위치

  면적

  용도

  건축주

  시공사

  연도

  상태

  경기도 하남시 신장동 241번지 일원

  대지면적 : 79,099.00㎡
  건축면적 : 4,716.42㎡
  연  면  적 : 40,142.03㎡
                - 관리동 및 주민친화시설 : 4,550.46㎡
                   - 전망타워 : 1,704.12㎡
                   - 화장실동 : 123.21㎡
                   - 하수처리시설 : 4,998.45㎡
                   - 폐기물처리시설 : 29,097.48㎡
                   - 기억의 정원 : 565.14㎡

  규       모 : 지하 4층, 지상 3층

  전망대, 자원순환 관련 시설

  하남시

  SK 건설

  2011

  미시공

  {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}{"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Barun Gothic","Nanum Gothic","SeoulNamsan"]}
  {"google":["Poppins"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}