{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F6271e90d95beb_1920.png","height":30}
 • About Us
 • Clients
 • Works
 • Publications
 • Awards
 • News
 • {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F627c9bd97d466_1920.jpg","height":40}
 • ABOUT US
 • CLIENTS
 • PROJECT
 • PUBLICATIONS
 • AWARDS
 • LIST
 • NEWS
 • CONTACT US
 • 목포 종합환경사업소

   

  PROGRAM 자원순환시설

  LOCATION 전라남도 목포시 대양동 710번지

  SCALE 대지면적 56,512.00㎡ / 연면적 7,998.70㎡

  YEAR 2010

  STATUS Design

  목포 종합환경사업소

  LOCATION

  SCALE

  PROGRAM

  CLIENT

  CONSTRUCTOR

  YEAR

  STATUS

  전라남도 목포시 대양동 710번지

  대지면적 : 56,512.00㎡
  건축면적 : 6,213.59㎡
  연  면  적 : 7,998.70㎡

                             - 생활폐기물전처리시설 : 4,758.47㎡
                             - 하수슬러지처리시설 : 1,859.07㎡
                             - 세차동 : 952.58㎡
                             - 경비계량동 : 154.7㎡

  규       모 : 지하 2층, 지상 2층

  자원순환시설

  목포시

  동부건설

  2010

  Design

  목포 종합환경사업소

  위치

  면적

  용도

  건축주

  시공사

  연도

  상태

  전라남도 목포시 대양동 710번지

  대지면적 : 56,512.00㎡
  건축면적 : 6,213.59㎡
  연  면  적 : 7,998.70㎡
                   - 생활폐기물전처리시설 : 4,758.47㎡
                     - 하수슬러지처리시설 : 1,859.07㎡
                     - 세차동 : 952.58㎡
                      - 경비계량동 : 154.7㎡

  규       모 : 지하 2층, 지상 2층

  자원순환 관련 시설

  목포시

  동부건설

  2010

  미시공

  {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}{"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Barun Gothic","Nanum Gothic","SeoulNamsan"]}
  {"google":["Poppins"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}