{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F6271e90d95beb_1920.png","height":30}
 • About Us
 • Clients
 • Works
 • Publications
 • Awards
 • News
 • {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F627c9bd97d466_1920.jpg","height":40}
 • ABOUT US
 • CLIENTS
 • PROJECT
 • PUBLICATIONS
 • AWARDS
 • LIST
 • NEWS
 • CONTACT US
 • 마산 종합환경사업소

   

  PROGRAM 자원순환시설

  LOCATION 경상남도 마산지 진동면

  SCALE 대지면적 52,528.00㎡ / 연면적 11,170.77㎡

  YEAR 2006

  STATUS Design

  마산 종합환경사업소

  LOCATION

  SCALE

  PROGRAM

  CLIENT

  CONSTRUCTOR

  YEAR

  STATUS

  경상남도 마산시 진동면

  대지면적 : 52,528.00㎡

  건축면적 : 6,720.80㎡

  연  면  적 : 11,170.77㎡
                      - 에너지생산동 : 6,338.25㎡
                             - 자원회수동 : 1,834.55㎡
                             - 관리동 : 2,519.15㎡
                             - 세차동 : 185.64㎡
                             - 정비동 : 134.64㎡
                             - 경비계량동 : 80.00㎡
                             - 굴뚝 : 80㎡

  규        모 : 지하 1층, 지상 4층

  자원순환시설

  마산시

  삼성엔지니어링

  2006

  Design

  마산 종합환경사업소

  위치

  면적

  용도

  건축주

  시공사

  연도

  상태

  경상남도 마산시 진동면

  대지면적 : 52,528.00㎡

  건축면적 : 6,720.80㎡

  연  면  적 : 11,170.77㎡
                   - 에너지생산동 : 6,338.25㎡
                      - 자원회수동 : 1,834.55㎡
                       - 관리동 : 2,519.15㎡
                       - 세차동 : 185.64㎡
                       - 정비동 : 134.64㎡
                       - 경비계량동 : 80.00㎡
                       - 굴뚝 : 80㎡

  규        모 : 지하 1층, 지상 4층

  자원순환 관련 시설

  마산시

  삼성엔지니어링

  2006

  미시공

  {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}{"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Barun Gothic","Nanum Gothic","SeoulNamsan"]}
  {"google":["Poppins"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}