{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F6271e90d95beb_1920.png","height":30}
 • About Us
 • Clients
 • Works
 • Publications
 • Awards
 • News
 • {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F627c9bd97d466_1920.jpg","height":40}
 • ABOUT US
 • CLIENTS
 • PROJECT
 • PUBLICATIONS
 • AWARDS
 • LIST
 • NEWS
 • CONTACT US
 • 월곶~판교 복선전철 제6공구(안양정거장)


  PROGRAM 정거장

  LOCATION 경기도 안양시 만안구 안양동 일원

  SCALE 13,186.75㎡

  YEAR 2019

  STATUS In Progress

  월곶~판교 복선전철 제6공구 (안양정거장)

  LOCATION

  SCALE

  PROGRAM

  CLIENT

  CONSTRUCTOR

  YEAR

  STATUS

  경기도 안양시 만안구 안양동 일원

  역사등급 : 환승역, 상대식         

  연 면 적 : 13,186.75㎡              

  규      모 : 지하 6층          

  정거장

  한국철도시설공단

  현대건설

  2019

  In Progress

  월곶~판교 복선전철 제6공구 (안양정거장)

  위치

  면적

  용도

  건축주

  시공사

  연도

  상태

  경기도 안양시 만안구 안양동 일원

  역사등급 : 환승역, 상대식         

  연 면 적 : 13,186.75㎡              

  규      모 : 지하 6층          

  정거장

  한국철도시설공단

  현대건설

  2019

  진행중

  {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}{"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Barun Gothic","Nanum Gothic","SeoulNamsan"]}
  {"google":["Poppins"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}