{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F6271e90d95beb_1920.png","height":30}
 • About Us
 • Clients
 • Works
 • Publications
 • Awards
 • News
 • {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F627c9bd97d466_1920.jpg","height":40}
 • ABOUT US
 • CLIENTS
 • PROJECT
 • PUBLICATIONS
 • AWARDS
 • LIST
 • NEWS
 • CONTACT US
 • 별내선 (암사~별내) 복선전철 제 4공구 (BN3, BN4 정거장)


  PROGRAM 정거장

  LOCATION 경기도 구리시 수택동 ~ 남양주시 도농동

  [BN3]

  SCALE 9,148.42㎡

  [BN4]

  SCALE 9,729.50㎡

  YEAR 2015

  STATUS In progress

  별내선 (암사~별내) 복선전철 제 4공구 (BN3, BN4 정거장)

  LOCATION

  SCALE

  PROGRAM

  CLIENT

  CONSTRUCTOR

  YEAR

  STATUS

  경기도 구리시 수택동 ~ 남양주시 도농동

  [BN3]                                             [BN4]                                                                                                                     
  역사등급 : 환승역, 상대식          역사등급 : 환승역, 상대식
  연 면 적 : 9,148.42㎡                  연 면 적 : 9,729.50㎡
  규      모 : 지상 2층, 지하 2층      규      모 : 지하 4층
  외부출입구 : 4개소                       외부출입구 : 5개소 (E/S 4개소, 계단 1개소)

  정거장

  경기도

  태영건설

  2015

  In Progress

  별내선 (암사~별내) 복선전철 제 4공구 (BN3, BN4 정거장)

  위치

  면적

  용도

  건축주

  시공사

  연도

  상태

  경기도 구리시 수택동 ~ 남양주시 도농동

  [BN3]                                          [BN4]                                                                                                                     
  역사등급 : 환승역, 상대식           역사등급 : 환승역, 상대식
  연 면 적 : 9,148.42㎡                 연 면 적 : 9,729.50㎡
  규      모 : 지상 2층, 지하 2층      규      모 : 지하 4층
  외부출입구 : 4개소                     외부출입구 : 5개소 (E/S 4개소, 계단 1개소)

  정거장

  경기도

  태영건설

  2015

  진행중

  {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}{"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Barun Gothic","Nanum Gothic","SeoulNamsan"]}
  {"google":["Poppins"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}