{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F6271e90d95beb_1920.png","height":30}
 • About Us
 • Clients
 • Works
 • Publications
 • Awards
 • News
 • {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ev1bruq8o%2Fup%2F627c9bd97d466_1920.jpg","height":40}
 • ABOUT US
 • CLIENTS
 • PROJECT
 • PUBLICATIONS
 • AWARDS
 • LIST
 • NEWS
 • CONTACT US
 • 부산 도시철도 사상~하단선 제5공구 (505,506 정거장)


  PROGRAM 정거장

  LOCATION 부산광역시 사하구 하단2동 호서빌딩 ~ 하단1동 하단오거리

  SCALE [505정거장] 연면적 1,944.14㎡

                 [506정거장] 연면적 5,057.62㎡

  YEAR 2013

  STATUS Design

  부산 도시철도 사상~하단선 제5공구 (505,506 정거장)

  LOCATION

  SCALE

  PROGRAM

  CLIENT

  CONSTRUCTOR

  YEAR

  STATUS

  부산광역시 사하구 하단2동 호서빌딩 ~ 하단1동 하단오거리

  <505 정거장>                             <506 정거장>
  역사등급: 일반역, 상대식         역사등급 : 관리역, 상대식
  연  면  적 : 1,944.14㎡              연  면  적 : 5,057.62㎡
  규       모 : 지하 2층                     외부출입구 : 3개소 (E/S 2개소, 계단 1개소)
  외부출입구: 2개소 (E/S)      

  정거장

  부산교통공사

  태영건설

  2013

  Design

  부산 도시철도 사상~하단선 제5공구 (505,506 정거장)

  위치

  면적

  용도

  건축주

  시공사

  연도

  상태

  부산광역시 사하구 하단2동 호서빌딩 ~ 하단1동 하단오거리

  <505 정거장>                             <506 정거장>
  역사등급: 일반역, 상대식           역사등급 : 관리역, 상대식
  연  면  적 : 1,944.14㎡               연  면  적 : 5,057.62㎡
  규       모 : 지하 2층                  외부출입구 : 3개소 (E/S 2개소, 계단 1개소)
  외부출입구: 2개소 (E/S)      

  정거장

  부산교통공사

  태영건설

  2013

  미시공

  {"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}{"google":["Poppins","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Barun Gothic","Nanum Gothic","SeoulNamsan"]}
  {"google":["Poppins"],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsan"]}